Hem

klart.se

Aktuellt från föreningen

Kommande

 

  • Nästa styrelsemöte den 24 september 2016

 

  • Välkommen till höstens arbetsträff lördagen den 1 oktober mellan 10.00-14.00! Tänk på att läsa av vattenmätaren innan.

Observera att närvaro krävs för att få rabatt för utfört arbete. Klicka här för att läsa om nya gällande rutiner och regler.

 

  • Spolning av färskvattenledningar kommer att ske under hösten. Det är viktigt att resp. huvudkran är avstängd vid spolning. Information om datum och instruktioner för stängning kommer.

 

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2016-09-21

Kommentarer till webadmin@tadas.se

Senaste

_____________________________________________

2016-08-24 Incident i Tådås

_____________________________________________

2016-08-20 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2016-08-04 Vattenanalysresultatet från juli 2016 infört i översikten 2011-2016, se diagrammet och kommentarer.

_____________________________________________

2016-07-02 Årsstämma, protokoll och årsredovisning.

_____________________________________________

2016-06-01 Vid ett extra styrelsemöte beslutades att samtliga medlemmar i föreningen får rabatt på samfällighets-avgiften för deltagande och utförda arbetsträffar under verksamhetsåret 2015/2016.

______________________________________________

2016-05-29 Styrelsemöte, protokoll

______________________________________________

2016-05-13 Nu är taket på plats på vattenverket, se bilder.

______________________________________________