Hem

klart.se

Aktuellt från föreningen

Kommande

 

  • Påminnelse om finansieringen av om- och tillbyggnaden av vårt vattenverk från årsstämmoprotokollet daterat 2015-07-04:

 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:

 

”1. Föreningen betalar hela kostnaden som en engångskostnad vid byggets färdigställande. Föreningen skjuter till del av föreningens överskott och varje hushåll betalar ca 9 500.- som en engångsavgift.”

Stämman beslutade att Tådås Väg och Samfällighetsförening går i borgen för t ex ett 5-årigt lån som medlem väljer att ta hos Tjörns sparbank. Kostnaden för lånet är personlig.

 

”Samfälligheten kommer att skicka räkning till samtliga medlemmar i början av mars 2016 och pengarna skall finnas på föreningens konto senast 2016 03 31”.

 

  • Fiber, eller inte fiber, det är frågan. Läs lite under "Framtidsplaner" rubriken Fiberanslutning. Ny info tillagd!

     

  • Nästa styrelsemöte 2016-02-07.

 

  • Initiativ för folkomröstning ang. Långekärrskolan. Kontakta Jimmy Nero, Övre Tådås 35 som har teckningslista.

 

  • Vårens arbetsträff är näst sista lördagen i april, dvs 2016-04-23.

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2016-01-07

Kommentarer till webadmin@tadas.se

Senaste

____________________________________

2015-11-28 Styrelsemöte, protokoll

____________________________________

2015-11-01 Skrivelser till kommunen

_____________________________________________

2015-11-01 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2015-10-18 Bygglov klart för tillbyggnaden av pumphuset

_____________________________________________

2015-09-24 Första versionen av den nya hemsidan i drift. Kritik, förslag och bidrag till webadmin@tadas.se.

_____________________________________________

2015-09-19 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2015-09-05 Städdagen, några bilder

_____________________________________________

2015-08-03 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2015-07-04 Årsmöte, protokoll

_____________________________________________